Nemocnice a další zdravotnická zařízení

Parkování u nemocnic

Parkování v areálu nemocnice

Parkovací systém v nemocnici Parkovací systém zajišťuje regulaci vjezdů do areálu nemocnice, výjezdů z tohoto prostoru a výběr parkovného na parkovišti u nemocnice. Parkovací systém provozovateli umožňuje vybírat z množství tarifů či přidělovat oprávnění k vjezdu jednotlivým uživatelům (klientům, zaměstnancům, pracovníkům zásobování atd.).

Jednotlivé vjezdové a výjezdové parkovací stojany ovládají automatické závory dle nastavení systému. Počet ovládaných zařízení není omezen.  Vjezdové terminály GP4T dále vydávají parkovací karty s natisknutým čárovým kódem pro krátkodobě parkující (pacienty, pracovníky zásobování či jiných služeb apod.). Pro dlouhodobé parkování je systém doplněn o bezdotykové karty, které využívají dlouhodobě parkující (zpravidla zaměstnanci nemocnice). Výjezdové terminály jsou vybaveny čtečkami čárového kódu, jež slouží pro ověření karet krátkodobého parkování. Dlouhodobě parkující využívají čtečku bezdotykových karet, o kterou je parkovací systém doplněn. V případě průjezdu sanitních vozů je možné otevírat vjezdovou i výjezdovou závoru dálkovým ovládáním nebo ze stanoviště ostrahy. Pro zvýšení bezpečnosti provozu lze doporučit umístění semaforů na automatické závory.

V nemocničním areálu je umístěna automatická pokladna, příp. více pokladen. Automatická pokladna je určena pro zaplacení čerpaných parkovacích služeb. Automat je schopen přijímat mince i bankovky, případný přeplatek může být uživateli vrácen buď ve formě mincí, nebo bankovek (za příplatek). Automat umožňuje také platbu prostřednictvím bankovní karty (tato možnost je podmíněna doplněním potřebných komponent k terminálu, připojením k internetu a uzavřením smlouvy s bankou). Automatická pokladna disponuje funkcí "ztracený lístek" či "plánovaná akce". Systém taktéž umožňuje platbu u obsluhy prostřednictvím manuální pokladny.

Server systému je zpravidla umístěn na vrátnici či v recepci – zde, na manuální pokladně u obsluhy, je možné rovněž provádět platbu parkovného a také validaci karet některých návštěvníků (např. invalidů). Na stejném místě je možné provádět i správu parkoviště (je možné rovněž zakoupit softwarovou licenci a po připojení serveru do sítě provádět správu parkoviště z jiného počítače). Systém je schopen odesílat SMS o stavu jednotlivých zařízení na telefony zodpovědných pracovníků, kteří mohou na základě kódovaných SMS systém ovládat. Server dále umožňuje vzdálenou správu parkoviště či servis přes internet či telefon.

Vstupní systém pro zabezpečení přístupu oprávněných osob do nemocničních prostor

Přístupový systém slouží ke kontrole průchodů v objektu. U vchodů jsou umístěny čtečky bezkontaktních médií. Vstup je umožněn pouze držiteli média (zpravidla karty nebo čipu) s platným oprávněním vstupu. V databázi systému je přiřazen každému médiu rozsah oprávnění pro průchod jednotlivými vchody nebo pro vstup do konkrétních zón. Vstup je možné omezit i časovým rozpětím (např. úterý 11:30 – 12:30), což lze využít pro pracovníky zásobování a další.

Výběr regulačních poplatků

Automatický výběr regulačního poplatku ve zdravotnických zařízeních zajišťuje bezobslužná platební automat GPM H. Automatická pokladna GPM H disponuje jednoduchým intuitivním ovládáním, přehledným čelním panelem a informačním dotykovým displejem doplněným dvěma tlačítky. Pokladna přijímá bankovky i mince, vrací pouze mince. Po provedené platbě je vytisknuto potvrzení o transakci. Automat je dále schopen vytvářet jednoduché statistiky o realizovaných činnostech.

Případová studie


Cz |En |PL
Green-Facebook