GP4T - vjezdové a výjezdové terminály

Parkovací stojan GP4T

PARKOVACÍ SYSTÉMY » PARKOVACÍ SYSTÉM VARIANT » VJEZDOVÝ A VÝJEZDOVÝ TERMINÁL

Popis parkovacích terminálůl GP4T

Terminály parkovacího systému jsou umístěny na vjezdu i výjezdu parkoviště a slouží jako odbavovací stojany. Vjezdový i výjezdový parkovací stojan mají jednotnou konstrukci skříně, dílčí typy se odlišují použitými periferiemi umístěnými v čelním panelu.

Vjezdový terminál

Základní verze vjezdového parkovacího stojanu je osazena tiskárnou čárového kódu pro výdej parkovací karty. Čelo panelu vjezdového terminálu je osazeno tlačítkem pro výdej parkovacích karet. Karty jsou vydávány přes otvor v dolní části panelu. Nad tlačítkem je umístěn displej pro zobrazení důležitých informací relevantních pro korektní vjezd na parkoviště.

Funkce:
 - výdej parkovacích karet (karet krátkodobého parkování)
 - kontrola platnosti parkovacích karet (karet dlouhodobého parkování, karet kongresového parkování, parkovacích šeků)
 - kontrola oprávněnosti k vjezdu na parkoviště

Výjezdový terminál

Čelo panelu výjezdového parkovacího stojanu je v dolní části osazeno skenerem čárového kódu a informačním displejem.

Funkce:
 - kontrola platnosti parkovacích karet
 - kontrola oprávněnosti k výjezdu z parkoviště

Volitelné příslušenství

K vjezdovému a výjezdovému terminálu lze v případě zájmu připojit další volitelné periferie:
 - interkom
 - tiskárna karet s magnetickým pruhem
 - čtečka karet s magnetickým pruhem
 - čtečka bezkontaktních karet

Dokumentace ke stažení

Cz |En |PL
Green-Facebook