Hotely a hotely garni

Parkování u hotelů a hotelová parkoviště

Parkovací řešení pro hotely a hotely garni

Hotel Holiday Inn Reading Modulární parkovací systém nabízí individuální zakázkové řešení přesně dle potřeb a zaměření každého hotelu. Systém poskytuje výběr z několika tarifů, lze využít např. sezónní tarify, tarify pro autobusy apod. V případě zájmu umožňuje parkovací systém využití parkovacích služeb i pro veřejnost, aniž by to omezovalo hotelové hosty. Systém je schopen monitorovat obsazenost parkoviště a prostřednictvím displeje umístěného na vjezdu signalizovat počet volných parkovacích míst nebo informovat řidiče o stavu parkoviště za pomoci nápisu volno/obsazeno. Parkovací systém může být propojen s platebním a rezervačním systémem hotelu prostřednictvím univerzálního rozhraní. Při rezervace pokoje si poté klient může zároveň rezervovat i parkovací místo. Rezervace parkovacího místa zajišťuje během pobytu neomezený přístup na parkoviště. Přístupové médium (plastová bezkontaktní karta, papírová karta) může být pro hotel i parkoviště společné nebo mohou fungovat odděleně. Hotely zaměřené na kongresovou turistiku (kongresová centra) využijí doplnění parkovacího systému o kongresové parkovací karty. Tento druh karet umožní návštěvníkům kongresu bezproblémové parkování bez nutnosti složitého zařizování parkovacího místa, jelikož jsou karty návštěvníkům rozeslány předběžně prostřednictvím pošty či e-mailu.

Další možnost představuje vjezd na parkoviště pomocí kamerového systému pro rozpoznání SPZ a registračních značek. Rozpoznaná registrační značka vozidla je zpracována, porovnána s odpovídající databází a následně je návštěvníkovi umožněn volný vjezd na parkoviště. Systém lze nastavit také tak, aby umožnil průjezd terminálem pouze na základě rozpoznané registrační značky. Tuto funkci lze využít také pro abonentní či kongresové parkování nebo pro návštěvy, které si rezervují parkovací místo prostřednictvím rezervačního systému. Modul kamerového systému je vhodný obzvláště pro zajištění vyššího uživatelského komfortu v parkovacích VIP zónách nebo pro zvýšení úrovně zabezpečení parkoviště.

Média pro ovládání parkovacího systému:
 • hotelová karta - unifikovaná karta, která slouží pro společné využívání parkovacích i hotelových služeb; po odhlášení z hotelu umožní karta výjezd z parkoviště a následně je zneplatněna nebo může být hotelová karta vyměněna za jednorázovou papírovou kartu určenou pouze pro výjezd
 • dlouhodobé parkování - host na recepci obdrží hotelovou kartu výměnou za papírovou parkovací kartu; při ukončení pobytu dostane host za hotelovou kartu jednorázovou papírovou kartu pro poslední výjezd 
 • krátkodobé a kongresové parkování - papírová parkovací karta je oddělená od hotelové karty

Případová studie


Cz |En |PL
Green-Facebook