Sportovní a relaxační centra

Parkování u sportovních, zábavních, relaxačních center

Řešení pro sportovní a relaxační centra

Sportovní centrum Lomas Verdes Kombinace parkovacích systémů a vstupenkových systémů zajišťuje výkon mnoha funkcí ve sportovních areálech, zábavních centrech a podobných zařízeních - vjezd do prostoru parkovacích ploch, výjezd z tohoto prostoru, výběr poplatků za parkování, vstup do areálu, čerpání služeb s možností výběru z mnoha tarifů nebo slevových programů dle požadavků provozovatele. Na vjezdu a výjezdu systém řídí činnost vrat, bran či závor, při vstupu osob do areálu systém obsluhuje turnikety, branky, dveře aj. Systém umožňuje sjednocení úhrad poplatků za parkování a poplatků za návštěvu sportovního nebo zábavního areálu buď do jednoho platebního systému, nebo prostřednictvím připojení přes univerzální rozhraní k systému specializovanému. Systém využívá tisk čárového kódu nebo bezkontaktní média (čipy, karty). V závislosti na zvoleném tarifu je možné volit ze širokého spektra poskytovaných slev: slevy jednorázové, časově omezené, procentuální, slevy v určité finanční výši. Libovolně lze stanovit, zda bude možné slevy sčítat či nikoliv. Slevy lze poskytovat prostřednictvím slevových kupónů nebo přímo prostřednictvím SW klientské stanice (pokladny). Tisk slevových kupónů umožňuje tiskárna (pro tištění účtenek apod.), která je součástí systému. Další možností uplatnění slev je validace karty pomocí zařízení Card Checker. Card Checker zajišťuje změnu parametrů karty a ta je následně v závislosti na konkrétním nastavení zpoplatněna se zvolenou slevou. Systém dále nabízí vedení statistik, hlídání vstupů, počítání průchodů, sledování obsazenosti parkoviště atd.

Jinou možností zpoplatnění vstupu do areálu je jednoduchý autonomní přístup s použitím turniketu nebo branky. Přístupová zařízení jsou doplněna o mincovní automat nebo čtečku bezkontaktních médií pro abonentky či permanentky, kdy je načtením údajů z přístupového média účtován využitý čas a spotřebované služby.

Případová studie


Cz |En |PL
Green-Facebook