Servisní služby

Servis parkovacích a přístupových systémů

Poskytované servisní služby

Na veškeré výrobky je standardně poskytována záruka po dobu 2 let při provádění preventivních servisních prohlídek a vykonávání pravidelné údržby. Servis je prováděn našimi servisními techniky nebo proškolenými techniky smluvních partnerů. Pro prodloužení záruky na více než 2 roky je nutné uzavřít servisní smlouvu. Servisní smlouvou jsou zajištěny dodávky drobných náhradních dílů. V případě nezbytné dílenské opravy některé z komponent zaručuje servisní smlouva zapůjčení náhradního dílu po celou dobu trvání opravy. Periodicita servisních prohlídek se odvíjí od dohodnutých smluvních podmínek. Servisní smlouva také stanovuje rychlost servisního zásahu v případě mimořádných oprav (např. zásah do 24 hodin).

Cz |En |PL
Green-Facebook