Komerční parkoviště a parkovací domy

Veřejná parkoviště a parkovací domy

Řešení pro veřejná parkoviště a parkovací domy

Veřejné komerční parkoviště Parkovací systémy GREEN Pro Parking zajišťují vjezdy do parkovacích prostor, výjezdy z parkovacích ploch a výběr poplatků za využité parkovací služby. Provozovatelé mají možnost v závislosti na požadavcích volit z velkého množství tarifů nebo slevových programů podle typu parkování. Parkovací systémy jsou modulární, což umožňuje sestavení výsledného produktu přesně podle přání a potřeb zákazníka. Softwarové řešení dovoluje rozdělit parkoviště do zón a volit z mnoha režimů provozu v jednotlivých zónách. V zónách lze volit např. různé sazby zpoplatnění, rozdílná oprávnění přístupu atd. Systémy umožňují platbu prostřednictvím SMS (vyžaduje smlouvu s operátorem). Lze volit z širokého spektra poskytovaných slev v závislosti na zvoleném tarifu - slevy jednorázové, časově omezené, procentuální, slevy v určité finanční výši. Libovolně lze stanovit, zda bude možné slevy sčítat či nikoliv. Slevy lze poskytovat prostřednictvím slevových kupónů nebo přímo prostřednictvím SW klientské stanice (pokladny). Parkovací systémy umožňují také připojení parkoviště na městské navigační systémy.

Pro zvýšení bezpečnosti parkoviště je možné jej vybavit kamerovým systémem pro čtení registračních značek (modul GPP LPR). Tento modul umožňuje vjezd a výjezd na základě rozpoznání SPZ. Informace přiřazené registrační značce v systému umožňují různé zpoplatnění pro abonenty, návštěvníky ad.

Navigační modul GPP PGS slouží pro navádění na volné parkovací místo v garážích. Světelné navigační prvky indikují momentální obsazenost parkovacího místa. Kromě znázornění obsazenosti může signalizační osvětlení indikovat také rezervaci parkovacího místa, což lze využít např. pro abonentní či invalidní stání. Pro usměrňování dopravy slouží naváděcí displeje se směrovými ukazateli nebo s informacemi o aktuálním stavu parkovacích zón či o počtu volných parkovacích míst.

Případová studie


Cz |En |PL
Green-Facebook