Parkoviště a garáže obchodních center, obchodních řetězců a tržišť

Parkování u obchodních center a obchodních řetězců

GP4P - parkovací systém pro obchodní centra

Garáže Černý Most Parkovací systém Variant zajišťuje vjezd do parkovacích prostor nákupních center a výjezd z těchto míst. Jedná se o modulární systém, který umožňuje připojení parkoviště k městským navigačním systémům. Pro výběr poplatků za parkování lze volit z mnoha druhů slev a tarifů. Parkovací systém je možné nakonfigurovat tak, aby parkování nebylo po určitý čas zpoplatněno. Návštěvník pak může využít po stanovenou dobu parkoviště zdarma, pokud stihne v požadovaném časovém limitu parkoviště opustit. Dále je možné zpoplatnit parkování pouze v určitou denní dobu, např. v noci; nastavení režimů je velmi variabilní a adaptabilní konkrétním požadavkům.

Parkovací systém umožňuje i na zcela zpoplatněném parkovišti bezplatný výjezd zákazníkům zvolených provozoven. Validaci karet zákazníků jednotlivých firem je možné provádět v manuálních pokladnách. Každá firma má zřízen virtuální účet, kam se přičítá parkovné jejich zákazníků. Účet slouží pro následné vyfakturování dle podmínek dohodnutých mezi provozovatelem a jednotlivými nájemci.

Druhou možností je využití označovacího terminálu parkovacích karet, tzv. Card Checker. Ten umožňuje změnu parametrů parkovací karty - poplatek za parkování je poté držiteli karty ponížen dle konkrétního nastavení slevy nebo je zákazníkovi umožněn výjezd zcela zdarma. Card Checker je umístěn přímo u jednotlivých firem a ty samy validují karty svým zákazníkům. I v tomto případě je možné prostřednictvím reportu zjistit výši parkovného a tuto částku následně fakturovat.

Třetí možností je systém slevových karet. Tento systém funguje na základě slevových karet, které jsou distribuovány jednotlivým prodejcům. Prodejci dle svého rozhodnutí mohou vydat kartu zákazníkovi, který ji později použije při platbě v platební stanici či u pokladny. Prodejci jsou registrovaní a je možné zjistit celkovou hodnotu všech využitých slevových karet.

Parkovací systém lze zkombinovat s kamerovým systémem, který dokáže zajistit vyšší bezpečnost zaparkovaných vozidel a přispět k lepší dopravní přehlednosti v prostoru parkoviště.

Parkovací systém je dále možné doplnit také o systém světelné navigace na parkovací místo GPP PGS. GPP PGS napomáhá lepší orientaci zákazníka a přispívá ke snížení provozu vozidel způsobeného hledáním volného parkovacího místa.


GPE4P - parkovací systém pro supermarkety, diskonty, obchodní řetězce

Parkování Billa Parkovací systém Economy je vhodný pro menší parkovací plochy u obchodních řetězců a supermarketů, kde zajišťuje vjezd pro zákazníky daného obchodu a zabraňuje nenakupujícím řidičům ve využívání parkoviště. GPE4P je parkovacím systémem bez nároku na obsluhu parkoviště, který nabízí výběr z mnoha tarifů.


Případová studie


Cz |En |PL
Green-Facebook