Bytové domy a obytné zóny

Parkování u bytových domů, v obytných zónách

Parkování u bytových domů

Parkoviště v obytné zóně Nabízíme řešení průjezdu do vyhrazených parkovacích prostor bytových domů a zajištění parkovacích ploch proti neoprávněnému parkování. Na výběr je velké množství variant řešení - automatické závory, parkovací zábrany, vrata atd. Zpřístupnění lze zajistit použitím dálkového ovladače, parkovací karty, čipu (jako součást přístupového systému) nebo je možné otevírání řešit prostřednictvím zvonku a interkomu, které jsou umístěny na vjezdovém parkovacím sloupku.

Pokud příjezdová komunikace k parkovacím místům nenabízí dostatečný prostor pro dvousměrný provoz, lze průjezd řešit instalací řídící jednotky pro logické řízení dopravy a semaforem nebo jiným návěstním displejem.

Vstupní domovní systém

Parkování u bytových domů Přístupový systém AGI-800 je určen k zabezpečení objektu a ochraně objektu před vstupem nepovolaných osob. AGI-800 je modulárním systémem, který nabízí variabilní řešení pro všechny zákaznické požadavky. Domovní systém je navržen tak, aby splňoval požadavky na vysokou bezpečnost i spolehlivost. Jednoduchá obsluha umožňuje uživatelům velmi komfortní manipulaci. Systém využívá technologii bezkontaktních médií (RFID), čímž je zajištěna snadná validace přístupových médií. Použitá média jsou charakteristická vysokou úrovní zabezpečení, jejich zkopírování je téměř nemožné. AGI-800 se vyznačuje vysokou čtecí vzdáleností bezkontaktních médií EM-Marin - 15 cm při použití karty, 10 cm při použití čipového přívěšku. Vstupní systém dále umožňuje evidenci průchodů nebo nastavení časových intervalů pro zpřístupnění zvoleného vchodu pracovníkům služeb (poštovním doručovatelům, dodavatelům, pracovníkům zajišťujícím svoz komunálního odpadu ad.). Systém lze dále rozšířit o kamery, videokomy či GSM modul. Přenos dat prostřednictvím modulu GSM umožňuje vzdálenou správu přístupového systému nebo vzdálené otevírání dveří bez zpoplatnění služby pouze za použití mobilního telefonu např. handicapovaným osobám, seniorům atd.

Případová studie


Cz |En |PL
Green-Facebook